top of page
ПРОЕКТНА ГРАФІКА
ЧЕТВЕРТИЙ КУРС
Основи спецкомпозиції: Текст
Основи спецкомпозиції: Новости
ЗАВДАННЯ 1.
ЛІНІЯ ТА ШТРИХ ЯК ХУДОЖНЬО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ В ПРОЕКТНІЙ ГРАФІЦІ. ПОБУДОВА ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ НА БАЗІ ПОСТАНОВКИ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ В РУСІ.
Постановка жіночої фігури в русі. Світло-тіньовий рисунок.

На основі виконаного рисунку фігури, побудувати цікавий графічний образ за допомогою лінії. Розробка та стилізація одягу, аксесуарів, пошук розміщення ліній та їх графічного вирішення.

Виконання графічної роботи з використанням штриха та фактури.

Гармонізація графічного образу з середовищем.

Вимоги: компонування фігури в форматі, правильна побудова фігури, передача об’єму та пропорцій, цікавий графічний образ та графічна мова, стилізація комплекту одягу, цілісність елементів графічного образу, визначення акцентів.

Формат: а3, кількість-5 шт.

Матеріали: папір, олівці, лайнери, маркери, туш, перо.
ЗАВДАННЯ 2.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ. ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ В ПРОЕКТНІЙ ГРАФІЦІ.
Постановка жіночої фігури в русі. Світло-тіньовий рисунок.

Провести аналіз обраного джерела творчості (Трипілля). Виконати зарисовки джерела творчості, виокремити фактури та характерні лінії.

На основі світло-тіньового рисунку жіночої фігури побудувати цікавий графічний образ відповідно до обраного джерела творчості. Розробити та стилізувати цікавий комплект одягу та аксесуарів, пошук розміщення ліній та фактур, гармонізація фігури з середовищем. Варіативний ряд. Графічні засоби: лінія, штрих, фактура.

На базі запропонованих робіт, за джерелом творчості виконати графічний проект.

Вимоги: компонування фігури в форматі, правильна побудова фігури, передача об’єму та пропорцій, цікавий графічний образ та графічна мова, стилізація комплекту одягу, цілісність елементів графічного образу, визначення акцентів.

Формат: а3, кількість-4 шт.

Формат: а2, кількість- 1шт.

Матеріали: папір, олівці, лайнери, маркери, туш, перо.
ЗАВДАННЯ 3.
КРАПКА, ПЛЯМА ТА ФАКТУРА ЯК ЗАСОБИ ГРАФІЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ. ПОБУДОВА ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ НА БАЗІ ПОСТАНОВКИ ЖІНОЧОЇ ФІГУРИ В РУСІ.
Постановка жіночої фігури в русі. Світло-тіньовий рисунок.
На основі рисунку виконати силует жіночої фігури, побудувати стилізований графічний образ. Графічні засоби: лінія, пляма, фактура, аплікація. Розробка та стилізація комплекту одягу, аксесуарів, пошук розміщення графічних плям та способів вирішення фактур. Передача об’єму за допомогою фактур. Гармонізація фігури з середовищем, введення кольорових плям.

Вимоги: компонування фігури в форматі, правильна побудова фігури, передача об’єму та пропорцій, цікавий графічний образ та графічна мова, стилізація комплекту одягу, цілісність елементів графічного образу, визначення акцентів.

Формат: а3, кількість-5 шт.

Матеріали: папір, олівці, лайнери, маркери, туш, перо, гуаш, аплікація.
ЗАВДАННЯ 4.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОГО ОБРАЗУ. ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ В ПРОЕКТНІЙ ГРАФІЦІ.
Постановка жіночої фігури в русі. Світло-тіньовий рисунок.

Провести аналіз обраного джерела творчості. Виконати зарисовки джерела творчості, та їх графічну стилізацію.
На основі світло-тіньового рисунку жіночої фігури побудувати цікавий графічний образ відповідно до обраного джерела творчості. Виконати силует фігури. Розробити та стилізувати цікавий комплект одягу та аксесуарів, пошук розміщення плям та фактур. Ахроматичне вирішення робіт з введенням кольорових плям. Гармонізація фігури з середовищем. Варіативний ряд. Графічні засоби: пляма, фактура, аплікація.
На базі запропонованих робіт, за джерелом творчості виконати графічний проект.

Вимоги: компонування фігури в форматі, правильна побудова фігури, передача об’єму та пропорцій, цікавий графічний образ та графічна мова, стилізація комплекту одягу, цілісність елементів графічного образу, визначення акцентів.

Формат: а3, кількість-4 шт.

Формат: а2, кількість- 1шт.

Матеріали: папір, олівці, лайнери, маркери, туш, перо, гуаш, матеріали для аплікації.
bottom of page